مسئول دفتر

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر طه محمدحسینی حیران

مدرک تحصیلی: دکترای علوم و مهندسی محیط زیست

دفتر همکاری دانشگاه صنعت و جامعه یکی از واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. این دفتر با استفاده از رهنمودهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور از راه به کارگیری توان علمی دانشگاه و تجربه صنعت، از مهرماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرده است. امید است این دفتر بتواند ضمن شناسایی و اولویت بندی نیازهای صنعت و جامعه، با هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت رفع این نیازها، ارتباط و تعامل مناسبی بین دانشگاه و جامعه برقرار نموده و گام‌های مؤثری در عرصه فناوری، تولید و پیشرفت کشور بردارد.

پست الکترونیکی: Taha14HSE313@gmail.com, t.mohammadhoseiniheiran@arums.ac.ir

پست الکترونیک دفتر: oicc@arums.ac.ir

تلفن:   04533239581-04533257446-04533534757

 

 

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲