Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

سرپرست دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

 

 

دکتر طه محمد حسینی حیران

رشته تحصیلی: دکترای علوم و مهندسی محیط زیست 

 

E.mail: Taha14HSE313@gmail.com, oicc@arums.ac.ir

تلفن : 04533239581-04533257446-04533534757

 

دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه یکی از واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. این دفتر با استفاده از رهنمودهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور از راه به کارگیری توان علمی دانشگاه و تجربه ‎ صنعت، از مهرماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرده است. امید است این دفتر بتواند ضمن شناسایی و اولویت بندی نیازهای صنعت و جامعه، با هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت رفع این نیازها، ارتباط و تعامل مناسبی بین دانشگاه و جامعه برقرار نموده و گام‌های مؤثری در عرصه فناوری، تولید و پیشرفت کشور بردارد.