مسئول دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

 

مهندس امین بابایی پویا، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

E.mail: oicc@arums.ac.ir, oicc.arums@gmail.com

تلفن: ۳۳۵۳۴۷۷۶-۰۴۵

دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه یکی از واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل است. این دفتر با استفاده از رهنمودهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هدف رشد و توسعه علمی و اقتصادی کشور از راه به کارگیری توان علمی دانشگاه و تجربه ‎ صنعت، از مهرماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را شروع کرده است. امید است این دفتر بتواند ضمن شناسایی و اولویت بندی نیازهای صنعت و جامعه، با هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت رفع این نیازها، ارتباط و تعامل مناسبی بین دانشگاه و جامعه برقرار نموده و گام‌های مؤثری در عرصه فناوری، تولید و پیشرفت کشور بردارد.