تماس با ما

دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه از پیشنهادات و ایده‌های اعضای محترم هیأت علمی، متخصصین و دانشجویان عزیز استقبال می‌نماید. علاقه مندان می‌توانند به طرق زیر با این دفتر ارتباط برقرار نمایند.
 
آدرس: اردبیل- میدان شریعتی کوچه شهید اعلمی به سمت بیمارستان فاطمی روبروی مدرسه شهید عادل سرائی ساختمان مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تلفن: 04533239581-04533257446-04533534757
پست الکترونیک: oicc@arums.ac.ir 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲