فرمها

 

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اردبیل------ Word

دانلود فرم پیشنهاد طرح برون دانشگاهی --- فایل Word - فایل Pdf

فرم اعلام مشخصات پروژه یا طرح های برون دانشگاهی جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه ----- فایل Word ----- فایل Pdf

فرم اطلاعات پژوهشگران و اعضای هیأت علمی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت ------ فایل Word ----- فایل Pdf

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (Proposal) ----- فایل Word ------------ فایل Pdf

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۳۹۷