جلسات دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

 

جلسه دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه با کارشناسان اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل آذر 1401

جلسه  گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشکده ی داروسازی آذر 1401

جلسه  گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشکده ی بهداشت آبان 1401

جلسه  گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه با اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشکده ی پرستاری آبان 1401

جلسه رئیس گروه توسعه فناوری سلامت با اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت 1400/7
جلسه شورای سیاست گذاری ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری  1400/8

برگزاری جلسه مشترک با شهرداری در خصوص بررسی تخصصی روشهای کنترل شیرابه زباله در محل دفن دائمی پسماندهای شهری اردبیل ۲۵ تیر ماه ۹۹
جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت با حضور مهندس ندر محمدی مدیر دفتر تحقیقات و بهره وری شرکت آب و فاضلاب استان، مهندس کریمی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان، مهندس خجسته مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای و مهندس موسوی رئیس گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان 15  تیر
برگزاری جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت با مهندس دباغ عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری و سرپرست سازمان پسماند شهری و دکتر مهاجری مسئول امور پژوهش و مطالعات شهری 2 تیر 99
برگزاری جلسه بررسی مشکلات مربوط به شرکت الکل سازی طبی آذربایجان 6   بهمن 98
_
جلسه تعامل با واحدهای مرکز رشد 24 آذر 98
دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با مسئولین آزمایشگاه جامع تحقیقات 98/9/20
 
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با سلامت پایش کارکنان بانک ها 98/8/27
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با نماینده فرودگاه استان اردبیل 98/5/9
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری شهردار اردبیل ۲۲/‏۴/‏۹۸
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با معاونت غذا و دارو ۹/‏۴/‏۹۸
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ۲۷/‏۳/‏۹۸
جلسه کمیته مشورتی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه 98/3/25
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ۴/‏۳/‏۹۸
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل ۲۵/‏۱/‏98
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه با صنایع و صنعت ومعدن ۱۹/‏۱۲/‏۹۷
جلسه بررسی زمینه‌های اجرایی تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری اردبیل ۱۵/‏۱۱/‏۹۷
دومین جلسه کمیته مشورتی دفترهمکاری دانشگاه، صنعت و جامعه ۳/‏۱۱/‏۹۷
جلسه با معاونت امور بهداشتی و معاونت اجتماعی دانشگاه ۲۵/‏۹/‏۹۷
جلسه امضا تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شهرداری اردبیل  ۱۴/‏۹/‏۹۷
جلسه امضا تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و اداره کل استاندارد استان اردبیل ۱۴/‏۹/‏۹۷
جلسه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی ۱۲/‏۹/‏۹۷
جلسه امضا تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی ۶/‏۹/‏۹۷
جلسه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه و دانشکده داروسازی ۲۲/‏۰۸/‏۹۷
جلسه همفکری سازمان‌های غیردولتی (NGO) استان اردبیل
جلسه بررسی راهکارهای بهبود مدیریت پسماندشهری اردبیل - در شهرداری اردبیل ۲۳/‏۴/‏۹۷
اولین جلسه کمیته مشورتی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه در سال ۹۷

جلسه مشترک شهرداری اردبیل و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶

جلسه مشترک اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶

جلسه مشترک شهرداری نیر و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶

جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۶

دومین جلسه دفتر ارتباط با صنعت در مورخه ۰۸/‏۰۹/‏۱۳۹۶ ساعت ۲۰/‏۹ با حضور نمایندگان معاونت بهداشت، مرکز امور اجتماعی و دانشکده داروسازی

اولین جلسه دفتر ارتباط با صنعت درمورخه ۲۴/‏۰۸/‏۱۳۹۶ ساعت ۳۰/‏۸ با مسئولین، اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشکده بهداشت برگزار گردید.

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲