بازدیدها

بازدید تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 2 14دی1401

بازدید مرکز مطالعات شهری 20مهر1401

بازدید واحد بازیافت لاستیک اسدالهی16دی1401

حضور در استارت آپ ریورز دانشگاه محقق اردبیلی 26بهمن 1401

بازدید از شرکت شهرک های صنعتی استان 14آذر1401

بازدید شرکت توزیع نیروی برق استان 6آبان1401

بازدید از شرکت برق منطقه آذربایجان اردیبهشت 1400
بازدید از شرکت آذر فولاد گداز تبریز 99

بازدید از کارخانه الوند فولاد آریا (شهرک صنعتی حیدریه ابهر) 99/4/16
کارخانه فرآورده های ساختمانی آذرساروج سبلان با اعضای هیات علمی
  99/3/20
کارخانه سیمان آرتا اردبیل با اعضای هیات علمی 99/2/20
بازدید از شرکت صنایع شیر مشکین لبن 98/11/07
بازدید از
  کارخانه تولید مواد غذایی آیقار مشکین شهر 98/11/07
بازدید از کارخانه تولید الکل طبی آذربایجان 98/10/25
بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت از کارخانه آب معدنی واتا
۲۴/‏۹/‏۹۸
بازدید مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه از مجتمع صنعتی گوشت اردبیل
۸/‏۲/‏۹۸
بازدید دانشجویان علوم پزشکی اردبیل از کارگاه های مرکز تخصصی فنی حرفه ای اردبیل
۲۱/‏۲/‏۹۸
بازدید از مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل
۲۹/‏۱۲/‏۹۷
بازدید دانشکده داروسازی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی
۲۴/‏۹/‏۹۷
بازدید معاونت تحقیقات و فناوری از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی
۱۲/‏۹/‏۹۷

بازدید از کارخانه آب بسته بندی واتا ۰۶/‏۱۲/‏۱۳۹۶  

بازدید از کارخانه آرتا مهنوش اردبیل ۰۳/‏۱۲/‏۱۳۹۶

بازدید از مجتمع صنعتی گوشت اردبیل ۰۲/‏۱۲/‏۱۳۹۶

بازدید از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۶

بازدید از تصفیه خانه فاضلات شهرک صنعتی شماره یک اردبیل ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۶

بازدید از تصفیه خانه آب اردبیل در مورخه ۰۱/‏۰۹/‏۱۳۹۶

بازدید از کارخانه ابزار سازی آتا ماشین مورخه ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۶

بازدید از کارخانه سیمان اردبیل در مورخه ۰۲/‏۰۸/‏۱۳۹۶

بازدید از کارخانه آرتاویل تایر در مورخه ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۶

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲