همایش ها وکارگاه ها

مشارکت در برگزاری 3کارگاه الزامات ایمنی برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- سال1401

برگزاری 4 کارگاه هوشیارسازی و توانمندسازی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان اردبیل-سال1401

برگزاری کارگاه های هوشیارسازی و توانمندسازی کارکنان فرمانداری اردبیل،فرمانداری نیر و استانداری-سال1401

برگزاری کارگاه های هوشیارسازی و توانمندسازی کارکنان  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری و مربیان قرآنی و فرمانداری پارس آباد-سال1402

برگزاری کارگاه های آموزشی استاندارد آراستگی برای کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری ، اداره کل تعاون و کار استان و کارخانه طنین پیک-سال1400

برگزاری کارگاه های آموزشی استاندارد آراستگی برای کارکنان استانداری اردبیل-سال1401

برگزاری کارگاه الزامات زیست محیطی برای مجموعه صنعتی آرتامبین فولاد اردبیل-سال1401

برگزاری کارگاه آموزشی اصول GMP برای کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-سال1401

برگزاری کارگاه آموزشی اصول GMP برای مسئولین فنی کارخانجات صنایع غذایی و دارویی استان-سال1401

برگزاری کارگاه آموزشی اصول شناسائی خطر و ارزیابی ریسک با روش FMEA برای مسئولین HSE کارخانجات صنایع غذایی و دارویی استان-سال1402

برگزاری کارگاه ...برای مسئولین HSE کارخانجات و سازمان های دولتی استان با همکاری اداره کل محیط زیست استان و دانشگاه محقق اردبیلی-سال 1401

برگزاری کارگاه مجازی...برای مسئولین HSE کارخانجات و سازمان های دولتی استان با همکاری اداره کل محیط زیست استان و دانشگاه علمی کاربردی اردبیل-سال1401

کارگاه مجازی پیشگیری از کرونا برای شاغلین در صنایع

کارگاه کارکردهای پیشرفته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در صنعت

کارگاه مجازی پیشگیری از کرونا برای کارکنان در ادارات

کارگاه مجازی آفات شهری 1

کارگاه مجازی توصیه هایی در مورد کرونا برای کارگران صنایع و کارکنان ادارات

کارگاه مجازی آفات شهری 2

کارگاه آشنایی با فرایند اجرایی طرح های ارتباط با صنعت

کارگاه آموزشی HSE در تاریخ  ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۷

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع "جایگاه نظام آموزشی در بهبود شاخص‌های سلامت جامعه" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دومین همایش سلامت جامعه محور (نقش مردم در حفظ محیط زیست)

کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای پزشکی برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی (استانی) مدیریت پسماندهای پزشکی

همایش سلامت جامعه محور - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۹/‏۰۹/‏۱۳۹۶

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲