کمیته مشورتی

کمیته مشورتی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

 

با توجه به اهمیت هماهنگی بیشترگروه‌های آموزشی و پژوهشی و سایر مراکز یا واحدهای پژوهشی دانشگاه با دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه و لزوم استفاده از نظرات همکاران فعال در حوزه طرح‌ها و پروژه های برون دانشگاهی، کمیته مشورتی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل شده است. این کمیته به عنوان یک اتاق فکر و بازوی مشورتی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه عمل می‌نماید.

 

وظایف کمیته مشورتی دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

۱. کمک جهت تحقق اهداف و برنامه‌های دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه.

۲. برنامه ریزی جهت تقویت و توسعه پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز صنعت و جامعه.

۳. تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه.

۴. اصلاح و تدوین آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت های دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه.

۵. جهت دهی به موضوعات پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با هدف ارائه راه کارهای حل مشکلات جامعه و صنعت.

فایل Pdf

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰