اولویت های تحقیقاتی ۱۳۹۶

اولویت‌های پژوهشی و فناوری سازمان حفاظت از محیط زیست در سال ۹۶-۹۵

اولویت‌های تحقیقاتی مصوب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در سال ۹۶ فرم پروپوزال

محورها و زیرمحورهای اولویت‌های تحقیقاتی صنعت آبفا برای انجام پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فرم پروپوزال

اولویت‌های تحقیقاتی وزارت نیرو ۹۶

اولویت‌های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان اردبیل در سال ۹۶

اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان اردبیل سال ۱۳۹۶

اولویت های پژوهشی اداره کل استاندار استان اردبیل ۱۳۹۶

اولویت های پژوهشی دفترتحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری درسال ۱۳۹۶

اولویت های پژوهشی دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۹۶

اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل درسال ۱۳۹۶

 

عناوین و شرح خدمات طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت وزارت بهداشت در سال ۹۶

طراحی نظام دیده بانی منابع انسانی سلامت

آینده پژوهی سیستم ارائه خدمات بخش سلامت کشور ایران و تعیین شایستگی های مورد نیاز منابع انسانی سلامت

شناسایی عوامل موثر بر نظام پرداخت کارکنان برای مشاغل دارای اولویت وزارت بهداشت در سطوح مختلف ارائه خدمت و طراحی مدل های مناسب

بررسی وضعیت تعادل جنسیتی نیروی انسانی موجود و راهکارهای ارتقاء آن

شناسایی عوامل موثر و راهکارهای بهبود وضعیت توزیع نیروی انسانی بخش سلامت

ارزیابی مقایسه ای کارایی و اثربخشی روش های مختلف تامین و بکارگیری منابع انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت

طراحی مدل جامع سنجش اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت ارائه شده به نیروی انسانی

تعیین میزان سهم زمانی معادل تمام وقتی (Full-Time Equivalent) پزشکان متخصص

آسیب شناسی وضعیت فرهنگ سازمانی وزارت بهداشت و تعیین ساز وکارهای ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی

عوامل موثر بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم و تدوین گزینه های سیاستی کاربردی برای ارتقای آن

بررسی جریانات ورودی و خروجی (وضعیت فعالیت و میزان ریزش) نیروی کار سلامت در رشته های شغلی دارای اولویت و عوامل موثر برآن

طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان هیات علمی (بالینی و غیر بالینی) و غیر هیات علمی (بهداشتی درمانی و غیر بهداشتی درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

آخرین ویرایش۲۶ دی ۱۳۹۷